Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, utlyser rambidrag om totalt 225 miljoner kronor inom programmet ”Kliniskt relevanta biomarkörer”. Med programmet hoppas SSF stimulera forskning kring nya biomarkörer av kliniskt intresse för human- och/eller veterinärmedicinska tillämpningar, av strategiskt värde för svensk biomedicinsk industri.

Biomarkörer används bland annat till att diagnosticera och förutsäga sjukdom och för att studera effekten av behandling. Under det senaste decenniet har antalet markörer ökat dramatiskt. Utmaningen nu är att välja biomarkörer av hög kvalitet som kan användas i det dagliga, kliniska arbetet.