Årligt program

Det är ett årligt program om 20 miljoner kronor, där 8 doktorander knutna till svenska forskningsinstitut finansieras med vardera 2,5 miljoner under fem år. Programmet är en relativt ny satsning från Stiftelsen för strategisk forskning (SSF); första gången det utlystes var 2015.

Bidra till högkvalitativ forskning

Syftet är att bidra till högkvalitativ forskning inom SSF:s verksamhetsområden och att öka korsbefruktningen mellan institut, akademi och näringsliv, för att underlätta kunskapsöverföringen mellan de olika parterna och stärka nyttiggörande av forskningsresultat och innovationer.

Precis som forskningsinstituten har SSF ändamålet att stärka Sveriges konkurrenskraft, säger Lars Hultman. Jag ser därför fler möjligheter till utökad samverkan mellan oss. Programmet ger också goda karriärmöjligheter inklusive att säkra framtida kompetensförsörjning inom industrin.

Satsningen gäller personer som är verksamma vid ett forskningsinstitut, men ännu inte är antagna till doktorandutbildning. Det ska finnas två handledare, en vid lärosätet och en vid institutet.

Sista ansökningsdag

31 mars 2017, kl. 14.00.
Projektstart beräknas till mellan 2017-09-01 och 2018-03-31.

Kontakt

För ytterligare information kontakta:

Forskningssekreterare Henryk Wos, e-mail, tel 08-50581671

Programchef Joakim Amorim, e-mail, tel 073 - 358 16 65

Kommunikationschef Eva Regårdh, e-mail, tel 073-358 16 68