Nu utlyser Apotekarsocieteten flera stipendier. Du som är doktorand eller disputerad har möjlighet att söka stipendier för konferenser, kurser, forskningsvistelse eller post doc-vistelse via Apotekarsocieteten. Du behöver inte vara apotekare, olika stiftelser har olika ändamål, och med en komplett ansökan finns stora chanser att få stöd! För studenter på grundnivå finns möjlighet att få resebidrag för examensarbete. Ansök senast den 31 oktober. 

Forskning och vetenskap - Apotekarsocieteten