Utbildningsminister Jan Björklund presenterade den 3 april att SciLifeLab från och med 2013 blir ett nationellt forskningsinstitut. Regeringens plan är att SciLifeLab om några år ska sysselsätta cirka 1 000 forskare och omsätta runt en miljard kronor per år.
Rektorerna vid de fyra universitet – KI, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet – som står bakom Science for Life Laboratory (SciLifeLab) välkomnar satsningen som nu görs på forskningen.
 
Rektor Kåre Bremer. Foro: Eva Dalin
Rektor Kåre Bremer
 
– Stockholms universitets framgångsrika forskning inom molekylär biovetenskap och bioinformatik kommer även i fortsättningen att vara central för SciLifeLab och vi välkomnar givetvis att samarbetet nu får status av nationellt forskningsinstitut, säger Stockholms universitets rektor Kåre Bremer.
Förutom de pengar som regeringen anslår kommer Knut och Alice Wallenbergs stiftelse att satsa 220 miljoner kronor på tekniklaboratorier i SciLifeLab. I detta ingår att professor Gunnar von Heijne vid Institutionen för biokemi och biofysik har fått 58,5 mkr i stöd till bioinformatikverksamheten. Astra Zeneca kommer under fem år att investera 40-80 miljoner kronor om året i forskningsprojekt inom ramen för SciLifeLab.
– Den infrastruktur och den kompetens som kommer att finnas vid SciLifeLab krävs för att vi ska kunna hålla jämna steg med den internationella utvecklingen men kan inte etableras vid ett enskilt lärosäte. Den nya satsningen innebär också möjligheter att rekrytera framstående unga forskare till Sverige, säger Kåre Bremer vidare.