Det är Vetenskapens hus som samordnar projektet och det drivs i samverkan med KRC, Kemilärarnas resurscentrum. Cecilia Stenberg på KRC är projektledare och sköter kontakten med både Vetenskapens hus och samordnar upplägget för deltagarna. Hon berättar att av de 91 elever som sökt kommer 24 personer att tas ut för att få göra sitt gymnasiearbete på SU. 

En hand i blå handske håller i två glasflaskor med gulfärgad vätska i.
Foto: Erika Linde

- Det är fantastiskt att det är så många som har sökt, med tanke på att det är första året som den här möjligheten erbjuds gymnasisterna. Vi har planerat för att kunna ta emot 24 elever i år och det har varit väldig svårt att välja ut de elever som ska få chansen. Vi är just nu i den fasen att skicka ut erbjudanden till eleverna, berättar Cecilia Stenberg. 

Det huvudsakliga praktiska arbetet kommer vara förlagt till vecka 44 på elevernas höstlov. Alla elever kommer att få en handledare i form av en doktorand från någon av institutionerna inom Kemiska sektionen. Gymnasieeleverna handleds individuellt eller i grupper om två till tre elever, endera på svenska eller engelska. Doktoranderna har föreslagit ett antal olika projekt med koppling till olika forskargrupper som gymnasieeleverna får välja mellan.

Grön kemi och hållbar utveckling 

blå-grön bild på uppförstorade bakterier
Grönt fluorescerande protein (GFP) är ett protein, som fluorescerar grönt vid belysning med blått eller ultraviolett ljus. Det är Institutionen för biokemi och biofysik erbjuder som erbjuder projektetprojektet ”Stressade bakterier".

Ett gemensamt tema för projekten är att alla har en koppling till grön kemi och hållbar utveckling. Institutionen för biokemi och biofysik erbjuder projektet ”Från solljus till socker – studera kloroplaster” samt projektet ”Stressade bakterier ” som har varit mycket eftertraktat bland eleverna.

Ett annat projekt som varit populärt är från Institutionen för organisk kemi, med titeln ”Bygg din egen molekyl med mekanokemi, utvärdera syntesens grönhet”.  Från Institutionen för material- och miljökemi erbjuds projektet ”Framtidens batterier”, projektet ”Lim från trä och räkskal”, samt projektet ”Hållbar plast från alger”. De flesta projekt handleds på engelska.

Vill inspirera till fortsatta studier i kemi

Berit Olofsson, sektionsdekan på kemiska sektionen och professor i organisk kemi, har initierat projektet. Hon är glad över det stora intresset och säger att det är ett bra och direkt sätt att sprida intresse och nyfikenhet för kemi till deltagande elever, deras klasser och det omgivande samhället, och att den här typen av samverkan är en av universitetens huvuduppgifter.

- Vi hoppas att eleverna ska bli inspirerade till fortsatta kemistudier, och att etablera en struktur där vi långsiktigt kan samverka med gymnasieskolor på detta sätt. Vi vill även förmedla en positiv bild av kemi och kemiforskning som en del av arbetet för en mer hållbar framtid, säger Berit Olofsson.

SU har ingen gemensam struktur för handledning av gymnasiearbeten, vilket gör det svårt för intresserade elever att hitta möjliga handledare. Berit Olofsson säger att det stora elevintresset för Kemisektionens nya satsning på en samordnad gymnasiearbetesstruktur förhoppningsvis kommer att inspirera övriga sektioner till liknande satsningar.

Hedvig i vit labbrock sitter ner, bakom henne står Eva Hedlund, också i labbrock.
Bild från i våras: Hedvig från Naturprogrammet vid Norra Real gjorde sitt gymnasiearbete om astrocyters aktivitet i mänsklig vävnad, vid ALS i Eva Hedlunds grupp på DBB. "Något av det roligaste jag gjort", berättar Hedvig.

 

För att ytterligare nå ut till eleverna som sökt plats att få göra sitt gymnasiearbete på SU, planeras det nu att göras en riktad satsning inom projektet.

- Vi skissar just nu på möjliga samverkansaktiviteter där vi kanske kan bjuda in alla som har visat intresse för våra gymnasiearbetesprojekt. Vi får återkomma senare med resultaten, säger Berit Olofsson.

Läs mer om olika gymnasiearbeten i kemi.