Visualisering av Atlasexperimentet.


Lawrence Berkeley National Laboratory. Artist: Shawna Peterson
ATLAS är ett av de stora forskningsprojekt som pågår vid partikelacceleratorn Large Hadron Collider (LHC) i Schweiz. Tusentals fysiker är verksamma vid LHC där de studerar hur elementarpartiklar beter sig och även söker efter nya elementarpartiklar.

Erik Johansson, professor emeritus i fysik vid Stockholms universitet och tidigare föreståndare för Vetenskapens Hus, är en av forskarna som är verksam inom ATLAS. Under många år har han arbetat med att popularisera forskningen inom ATLAS, bland annat genom animationer och webbplatser där besökarna får bekanta sig med forskningen.

Tillsammans med professor Michael Barnett vid University of California, Berkeley har Erik Johansson nu sammanställt exempel på den populärvetenskapliga kommunikationen (outreach) kring LHC och ATLAS. Sammanställningen har publicerats på Scientificamerican.com och fått stor uppmärksamhet, inte minst i sociala media. Erik Johansson berättar att han fått många positiva kommentarer från forskare, lärare och studenter från olika håll i världen. 
 
Michael Barnett och Erik Johansson startade för drygt 15 år sedan ATLAS Education and Outreach. Projektet finns inte längre men de är fortfarande verksamma med att popularisera forskningen.

”Art as a Portal to Science” på Scientificamerican.com.