Läs mer om Vinnovas och Vetenskapsrådets utlysning