Sverige har en lång tradition av internationellt framstående matematiker och många studenter vill satsa på forskarutbildning inom området. Även efterfrågan på forskarutbildade matematiker är stor, från såväl näringslivet som akademin. Trots det har svensk matematikforskning de senaste årtiondena tappat mark internationellt.

– Målsättningen med satsningen är att Sverige ska återta en internationell tätposition. Matematik är ett av de största utbildningsämnena på svenska universitet. Det är också ett ämne av största vikt för Sveriges framtida utveckling eftersom det utgör basen för många medicinska, och i princip alla naturvetenskapliga och tekniska tillämpningar, säger Peter Wallenberg Jr, vice ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Fem etablerade forskare från utlandet blir gästprofessorer vid svenska universitet (inom parentes):
Prof. Lars Andersson, Max Planck Institute for Gravitational Physics, Tyskland (KTH); prof. Stefano Serra Capizzano, University of Insubria, Italien (Uppsala universitet); prof. Ai-Hua Fan, University of Picardie Jules Verne, Frankrike (Lunds universitet); prof. Mark David Groves, Saarland University, Tyskland (Lunds universitet); prof. Christiane Tretter, University of Bern, Schweiz (Stockholms universitet)

Sex etablerade forskare får medel till en postdoktoral tjänst i Sverige för forskare från utlandet:
Prof. Mats Boij, KTH; prof. Pär Kurlberg, KTH; prof. Volodymyr Mazorchuk, Uppsala universitet; dr Andreas Rosén, Chalmers tekniska högskola/Göteborgs universitet; prof. Anna-Karin Tornberg, KTH; prof. Warwick Tucker, Uppsala universitet

Fyra forskare med svensk doktorsexamen får postdoktoral tjänst vid universitet i utlandet (inom parentes) och stöd under två år efter återvändandet till Sverige:
Dr Per Alexandersson, Stockholms universitet (University of Pennsylvania, USA); dr Gabriel Bartolini, Linköpings universitet (National Distance Education University, Spanien); dr Georgios Dimitroglou Rizell, Paris-Sud University, Frankrike (University of Cambridge, Storbritannien); dr Jens Wittsten, Kyoto University, Japan (Ritsumeikan University, Japan)

Läs mer om forskarna och projekten i bilagan.

Totalt omfattar programmet 160 miljoner kronor för 24 utresande svenska postdoktorer och internationell rekrytering av 35 utländska postdoktorer samt 25 gästprofessorer till svenska institutioner. Utöver detta ges ett stöd på 40 miljoner kronor till Vetenskapsakademiens Institut Mittag-Leffler, ett av världens 10 främsta matematiska institut.

Den andra ansökningsperioden startar under våren, läs mer på http://kva.se/wallenbergmatematik

Kontaktpersoner
Peter Wallenberg Jr, vice ordförande, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, 08-545 017 80, kaw@kaw.se
Staffan Normark, ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien, 08-673 95 02, staffan.normark@kva.se
Göran Sandberg, verkställande ledamot, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, 08-545 017 80, kaw@kaw.se
Perina Stjernlöf, pressansvarig, Kungl. Vetenskapsakademien, 070-673 96 50, perina.stjernlof@kva.se

I år fyller Kungl. Vetenskapsakademien 275 år. Akademien stiftades år 1739 och är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.