Nu har det blivit dags för Sveriges unga akademi att kompletteras med fler fantastiska ledamöter inför 2014.

Meriteringskrav för inval är vetenskaplig excellens, självständighet som forskare, samt en vilja att driva akademins frågor. Disputationen bör inte ligga längre bort än cirka 10 år. Forskare inom alla ämnesområden välkomnas.

I bifogad pdf finns information om utlysningen, ansökningsförfarande, samt kontaktuppgifter. Länk till ansökan: http://ams.orbelon.com/kva/ ("Sv. unga akademi 2014")