SSF avsätter totalt 58 miljoner kronor för ”SSF Sabbatical 2024”, fördelat på upp till 3 miljoner kronor per projekt, under perioden 2024 – 2027.

Programmet ger forskare möjlighet att ta ett till två sabbatsår utomlands där forskningen ska ske inom en annan disciplin eller sektor än den personen verkar inom idag. Forskningen ska vara inom SSF:s prioriterade områden: naturvetenskap, teknik eller medicin.

Ansökan ska vara på engelska och skickas senast den 5 mars 2024 kl. 14.00.

Läs mer om utlysningen hos SSF