Samverkan med det omgivande samhället sker på så många olika sätt och på flera nivåer inom verksamheten och det är svårt att ha en övergripande bild av allt som sker. Några av er har därför fått en enkät om hur ni arbetar med samverkan och vi har nu fått in en rad goda exempel.

Ett stort tack till alla som har bidragit genom att svara på enkäten! 

Även om deadline på enkäten har gått ut får ni gärna fortsätta med att skicka in exempel och tips på pågående samverkan till oss. Skicka till Lina Enell på områdeskansliet för naturvetenskap. En sida med goda exempel kommer inom kort att finnas under samverkansfliken på science.su.se.