Den 9-10 maj var Stockholms universitet för första gången värd för symposiet “Planet Earth: a Scientific Journey”. Under två dagar fylldes aulan av nyfikna gymnasieungdomar från Sverige och andra länder samt av en intresserad allmänhet. I Sverige hade skolor möjlighet att skicka sina mest intresserade elever och på scenen fanns tre nobelpristagare bla Frances H. Arnold, nobelpristagare i kemi 2018, upptäckaren av den förhistoriska Lucy, Carl Folke från Stockholm Resilience Centre och flera andra forskare.

Organisationen Molecular Frontiers startades i USA 2006 och året efter startades en europeisk gren av Kungl. Vetenskapsakademien i Sverige samt några år senare även i Asien och Afrika. Organisationen har få anställda och är helt beroende av välgörenhet från organisationer, länder och näringsliv. Flera nobelprispristagare är rådgivare åt Molecular Frontiers och forskarna som är med ska representera ett brett spektrum av naturvetenskapliga områden och inriktningar.

De två dagarna bestod av föreläsningar samt möjligheter för eleverna att direkt ställa frågor till forskarna i samband med två panelpaneldebatter per dag. Kön av elever ringlade sig lång och det var nätt och jämt som alla han ställa sina frågor vilket var mycket kul då elever i gymnasiet annars ofta är lite blyga. På kvällen fick eleverna också möjlighet att mingla med forskarna. Varje år så utses även fem flickor och fem pojkar till vinnare av Molecular Frontiers Inquiry Prize för att de ställt de mest insiktsfulla och genomtänkta frågorna. Pristagarna får alla medalj och diplom samt en betalt resa för att vara med under symposiet.    

Här finns alla föreläsningarna att se i efterhand
 

Många elever ville efter paneldebatten ställa frågor till forskarna.

 

Joanna Haigh, Professor of Atmospheric Physics vid Imperial College London berättar om klimatförändringarna.

 

Text och bild Per Nordström