Foto: Niklas Björling
Tom Britton. Foto: Niklas Björling

Motiveringen till priset lyder:

”Årets statistikfrämjare är en person som fått stort genomslag i flera olika media i samband med COVID-19 pandemin. Genom sin förmåga att framställa komplicerade statistiska begrepp på ett professionellt och pedagogiskt sätt har personen utbildat svenska folket om bland annat: svårigheter med prognoser, osäkerhet i skattningar och vad ett R-tal är. Personen har deltagit i såväl nationella som internationella event, där han både presenterat viktig statistisk forskning och delat med sig av sina upplevelser av att som statistiker ha en så publik roll.”

– Det är väldigt uppskattat att en statistiker fått så mycket uppmärksamhet under pandemin, och att dessutom på ett så förtjänstfullt sätt fört fram komplexiteten i vårt arbete på det sätt som Tom Britton gjort. Det är en väl värdig mottagare av priset, säger Svenska statistikfrämjandets ordförande, Joakim Malmdin. 

I samband med utnämningen höll Tom ett föredrag med titeln ”Covid-19: svåra skattningsproblem och för lite data”.

Priset delas ut årligen till ”En eller flera personer, verksamma i eller anknutna till Sverige, som gjort en slagkraftig insats på statistikområdet som under det senaste året givet publik uppmärksamhet. Insatsen kan bestå av en innovativ metod, en smart analys eller på ett framgångsrikt sätt ha utmanat en etablerad sanning.”

– Det var glädjande när jag blev uppringd och jag känner mig mycket hedrad, säger Tom Britton. 

 

Artikeln på Svenska Statistikfrämjandets hemsida