Tom Britton, professor i matematik, berättar i svt igår hur smittspridningen troligtvis kommer att se ut framöver.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-ser-smittspridningen-ut-i-sverige-jamfort-med-andra-lander