Uppmärksamma skidåkare och andra som besöker Åreskutans topp kan även märka närvaron av universitetet där. På en, ofta översnöad, timmerstuga finns en skylt där det står ”Stockholms universitet”.
 
Mätstationen på Åreskutan, 18 mars 2013. Foto: Kenth Lövgren
Mätstationen på Åreskutan, 18 mars 2013. Foto: Kenth Lövgren
 
Under många år bedrev Meteorologiska institutionen mätningar här av molnvattnets kemiska sammansättning. I slutet av 90-talet tog nuvarande  Institutionen för tillämpad över mätstationen. Just nu riggas för mätningar där  professor Johan Ström och hans kolleger, med stöd av Vetenskapsrådet, ska studera kopplingen mellan aerosoler (småpartiklar i atmosfären) och moln.

Ren luft från Arktis
Studierna görs främst av mycket ren luft som kommer från Arktis. Då är Åre en bra plats att vara på eftersom stationen här ofta befinner sig i moln. Forskarna ska utrusta stationen med instrument för att karaktärisera aerosolens mikrofysikaliska och kemiska egenskaper, samtidigt som de kommer att observera molnens (dimmans) mikrofysikaliska egenskaper. Resultaten ska kopplas till olika luftmassor och observationerna ska testas i olika varianter av numeriska modeller.

Under vintern och våren pågår förberedelsearbete inne i stationen. Efter midsommar är det tänkt att mätningarna ska börja på allvar.
– Det är en fantastisk miljö att arbeta i och Åreborna, och i synnerhet Ski Star som driver liftsystemet, hjälper oss med i stort sett varje problem som kan uppstå. Trots isen på taket, så känner vi oss väldigt varmt välkomna till Åre och många är mycket nyfikna på vad vi gör, säger Johan Ström.

Mer om Johan Ströms forskning.