Martin Jakobsson är professor i marin geologi och geofysik vid Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms universitet. Hans forskning har skänkt stora bidrag till vår förståelse för jorden och havens processer och han är en ledande expert på Norra ishavets botten. Ett av hans viktigaste bidrag är skapandet av International Bathymetric Chart of Arctic Ocean (IBCAO), en digital databas med detaljerad information om Norra ishavets botten. IBCAO har uppskattats mycket för sin förmåga att effektivt ge en visuell bild av havsbotten, men kan också användas för analys och tolkning av regionala observationer vid studier av till exempel havsströmmar, havsnivåförändringar och klimatologi. Jakobsson ligger i framkant beträffande användning av nya digitala metoder för att sammanställa och visualisera geovetenskaplig data, bland annat genom projekt som IBCAO.

Barbara Wohlfarth är professor i kvartärgeologi vid Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms universitet. Hennes forskning fokuseras på miljö- och klimatförändringar bakåt i tiden. I sitt forskningsarbete använder hon sig huvudsakligen av sjösediment, vilka analyseras med en rad biologiska, kemiska och fysikaliska analysmetoder för att i detalj spåra och förstå snabba klimatförändringar och deras inverkan på terrestra och limniska system. Wohlfarth har arbetat i många delar av Europa men under senare år har hennes forskning fokuserats på utvecklingen av den asiatiska monsunen under den senaste istidscykeln, samt dess dynamik. Detta sker genom detaljerade korrelationer med andra regioner på norra halvklotet och modelleringsstudier. Med denna typ av undersökningar ökar vi också kunskaperna om plötsliga klimatförändringar och processerna bakom dessa.

Vid den ordinarie sammankomsten den 16 januari valdes Johan Rockström, Stockholms universitet in i klassen för humaniora och för framstående förtjänst om vetenskap

Johan Rockström är professor i miljövetenskap med inriktning mot vattenresurser och global hållbar utveckling vid Stockholms universitet och chef för Stockholm Resilience Centre. Han är en internationellt erkänd forskare inom hållbarhetsfrågor och ledde utvecklingen av det nya ramverket för planetära gränsvärden (Planetary Boundaries). Rockström har varit en av de ledande forskarna i världen när det gäller att utveckla och tillämpa resiliensbegreppet och kopplingen mellan ekologiska system och samhället. Han är också ordförande för planeringen av det nya vetenskapliga initiativet Future Earth, som integrerar den världsomspännande miljöforskningen inom ICSU i en ny satsning på globala miljö- och resursfrågor. Genom sin breda kunskap inom ekologi och geovetenskap, sin organisatoriska talang och sin osedvanliga förmåga att uttrycka sig i tal och skrift är Rockström ofta anlitad som ordförande och huvudtalare vid vetenskapliga konferenser. Rockström har mycket omfattande meriter när det gäller universitetens så kallade tredje uppgift, att samverka med det omgivande samhället och föra ut forskningsresultat till en bredare allmänhet.