Kungliga Vetenskapsakadmien (KVA) beslutade vid sin ordinarie sammankomst den 13 mars att belöna Sofia Feltzing, Lunds universitet, Belén Martín-Matute, Stockholms universitet, Anna Dimberg, Uppsala universitet samt Nils Ryman och Linda Laikre, Stockholms universitet, för deras betydelsefulla vetenskapliga insatser.
 
Lindbomska belöningen 2013 på 20 000 kronor tilldelas Belén Martín-Matute, universitetslektor i metallorganisk katalys vid Stockholms universitet, ”för hennes arbeten angående allylalkoholer, såsom enolatevkivalenter, vilket är av särskild betydelse för synteskemin”. Priset kommer att utdelas vid akademiens ordinarie sammankomst den 17 april 2013.
Belén Martín-Matutes forskargrupp vid Stockholms universitet.

Sture Centerwalls pris 2013 på 30 000 kronor tilldelas Nils Ryman, professor i genetik, och Linda Laikre, professor, båda vid Stockholms universitet, ”för deras banbrytande populationsgenetiska forskning som bidragit med värdefull kunskap om hur man bäst bevarar genetisk mångfald i naturliga populationer”. Priset kommer att utdelas vid akademiens ordinarie sammankomst den 13 november 2013.
Avdelningen för populationsgenetik, Zoologiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs om samtliga forskare som belönas av KVA.