Mentorn träffar sina elever fyra gånger i månaden mellan perioden oktober och maj och fokus under träffarna är att hjälpa eleverna att klara sina mål i skolan, men även att vara en god förebild.

Läs mer på projektet Medvinds webbplats.