Universitetets ledningsinformation (ULI) är en informationskanal från universitetsledningen och den centrala förvaltningen till chefer inom universitetet. Utskicket går via e-post till dekaner, prefekter, föreståndare, administrativa chefer vid institutioner och avdelningschefer inom förvaltningen. Chefer förväntas sprida relevant information vidare till sina medarbetare.

I ULI sammanställs information från i första hand universitetsledningen och den centrala förvaltningen. Den information som tas med bedöms vara av intresse för majoriteten av universitetets medarbetare och/eller för chefer. Exempel på information som går ut i ULI är ett urval av beslut av rektor och universitetsdirektör, nya regler och riktlinjer som berör större delen av universitetets verksamhet, information om arrangemang som vänder sig till samtliga medarbetare samt viktig information från andra myndigheter mm.

 

Utskick varannan måndag
ULI kommer normalt ut varannan måndag under terminstid och med extrautskick om särskilda behov finns. Tidigare utskick av ULI finns tillgängliga i Mondo för prefekter och andra chefer som får utskicket. Sektionen för kommunikation vid Samverkansavdelningen ansvarar för utskicket.

 

Mer information om Universitetets ledningsinformation: https://www.su.se/medarbetare/kommunikation/kanaler-och-kontakter/brevet-universitetets-ledningsinformation/universitetets-ledningsinformation-1.4317

 

Har du frågor kring utskicket är du välkommen att skicka ett mejl till ledningsinformation@su.se.