Filmen är 25 minuter lång och kan ses här

Inspelat den 22 september på KTH, Stockholm. Arrangör: KTH.