Sedan 18 mars bedriver universitetet i första hand webbaserad undervisning, med möjlighet till dispens när särskilda skäl föreligger (fram till 30/8). Från 31/8 är tanken att börja öppna upp universitetet och många institutioner planerar för olika hybridlösningar med viss undervisning via webben och andra delar på campus. Det är förstås ovanligt svårt att planera i detta läge, men jag är tacksam över allt det stora arbete som har gjorts och görs på institutionerna.

Övergången till webbaserad undervisning ställer förstås också många frågor: Blir kvaliteten lidande? Hur rättssäker är examinationen? Klarar vissa studentgrupper av denna övergång bättre eller sämre än andra? En hel del av dessa frågor är förstås för tidigt att svara på nu, men den enkät som CeUL just nu genomför med lärare och studenter kan förhoppningsvis ge en del svar.

En fråga som många ställer sig är förstås hur länge detta ska pågå och när vi kan återgå till normal undervisning. Det är en omöjlig fråga att svara på och jag tror att vi helt enkelt får ställa in oss på att undervisa med hybridlösningar åtminstone hösten ut. Jag tror också att man ska fundera på vad man menar med att återgå till normal undervisning. Jag är övertygad om att det finns delar i det vi har gjort nu som vi vill ta till vara och utveckla även framöver. Vi kanske ska erbjuda fler kurser/utbildningar på distans? Steget över till olika former av blandad undervisning/hybridlösningar, som flipped classroom, är heller inte långt. För det livslånga lärandet kanske det finns kurser/moment som med fördel kan ges via webben för att nå en större målgrupp? Nystarten av basåret är också en konsekvens av corona-pandemin, vi kanske kan utnyttja det för att bredda vår rekrytering?

 

Joakim Edsjö

ordförande i grundutbildningsberedningen