För att uppmuntra ett cirkumpolärt forskningsperspektiv och för att främja kanadensiskt och svenskt forskningssamarbete i Arktis, erbjuder Polar Knowledge Canada och Polarforskningssekretariatet forskare tidigt i karriären möjlighet att delta i ett utbytesprogram mellan de två organisationernas arktiska forskningsstationer, CHARS och Abisko naturvetenskapliga station.

Var? Canadian High Arctic Research Station (CHARS) och Abisko naturvetenskapliga station

Vem kan söka? Doktorander eller forskare som har doktorsexamen sedan max fem år tillbaka och är anställda vid ett universitet eller forskningsorganisation i Kanada eller Sverige

I programmet ingår: Resor till båda forskningsstationerna samt gratis boende

Sista ansökningsdag: 15 februari 2018

Läs mer om programmet på Polarforskningssekretariatets hemsida