Utlysningarna omfattar
1. medel för initiering av forskningssamarbeten
2. medel för planeringsbesök
3. medel för kortare forskningsprojekt
4. medel för att organisera workshops eller kurser på forskarnivå

Sista ansökningsdag är den 15 april 2013. Besked kommer att ges innan sommaren.

Eventuella frågor om utlysningarna besvaras av områdeskanslichef Åsa Borin (Nat-området) eller områdeskanslichef Susanne Thedéen (HS-området).