Polarforskningssekretariatets uppdrag är att samordna och främja svensk polarforskning. Det görs bland annat genom att erbjuda ansökningsbaserat stöd.

Nu finns tre stöd till polarforskning öppna för ansökningar.

Operativt stöd på projektnivå: stöd kan sökas för att genomföra fältarbeten som syftar till att samla in data och prover i polarområdena.

Stöd i mindre omfattning (SiMO): genom SiMO erbjuder Polarforskningssekretariatet stöd för att genomföra projekt, eller delar av projekt, som inte kräver så lång tid för förberedelse eller en stor budget.

Stöd för nätverksaktiviteter: stödet täcker kostnader för arrangemang som bidrar till att stärka nätverk och koordinera aktiviteter inom svensk polarforskning.