För att vara behörig att söka platserna ska du:

  • Vara registrerad som student vid Stockholms universitet
  • Ha studerat i minst ett år.
  • Ha för avsikt att ta minst en kandidatexamen inom ett naturvetenskapligt huvudämne.
  • Kunna tillgodoräkna dig poängen vid hemkomst.

Ansökan

Fyll i detta dokument (  Application form (358 Kb) ) och skicka detta samt kompletterande dokument i pdf-format till exp@kol.su.se senast den 10 mars 2016. Ansökan ska vara märkt ”SU-43208-001-16”, alla handlingar i ärendet kommer att diarieföras.

  • Du har möjlighet att söka en eller två terminer
  • Vill du göra examensarbete, vänligen kontakta oss snarast.
  • Notera att för sent inkomna ansökningar endast kommer att behandlas i mån av tid.

Urvalsprocess

Skulle fler personer söka än det finns platser, kommer urval att ske enligt följande:

Ansökningshandlingar bedöms utifrån följande rangordning:

1. Komplett ansökan

Ofullständiga och/eller sent inkomna ansökningshandlingar och/eller kompletteringar tas inte i beaktning. Fullständig ansökan ska vara myndigheten tillhanda senast sista ansökningsdag.

2. Tidigare utbytesstudier

Företräde ges till studenter som inte tidigare deltagit i utbytesstudier genom Stockholms universitets centrala avtal och nätverk och/eller institutionernas avtal och utbytesprogram. Det är inte möjligt att nomineras till ett lärosäte som man tidigare varit utbytesstudent vid.

3. Studieresultat

Antal högskolepoäng vid Stockholms universitet (dock max 120 hp) tagna under de senaste fyra terminerna samt pågående termin fram till utlysningens sista ansökningsdag och som är dokumenterade i LADOK.

De sökande delas upp i fyra urvalsgrupper där urvalsgrupp 1 består av studenter som har 120-101 hp, urvalsgrupp 2: 100-81 hp; urvalsgrupp 3: 80-61 hp samt urvalsgrupp 4: 60-45 hp. Urvalsgrupp 1 prioriteras före grupp 2 och så vidare.

och i andra hand på

Meritvärde, dvs betyg från alla delkurser under de senaste fyra terminerna samt pågående termin fram till utlysningens sista ansökningsdag och som är dokumenterade i LADOK vid Stockholms universitet.

4. Personligt brev

Beskriv ditt syfte med utbytesstudierna och berätta om eventuella erfarenheter från till exempel föreningsengagemang/arbete, tidigare utlandsstudier och språkkunskaper. Brevet ska vara skrivet på engelska och vara max en A4-sida långt.

Mer information

http://www.kemi.su.se/utbildning/plugga-i-singapore-v%C3%A5rterminen-2016-1.247702

NTUs hemsida

http://www.ntu.edu.sg/Pages/home.aspx

Kemi, fysik, matematik: http://www.spms.ntu.edu.sg
Biologi: http://www.sbs.ntu.edu.sg/Pages/Home.aspx
Geologi: http://www.ase.ntu.edu.sg

Komplett kurskatalog: https://wish.wis.ntu.edu.sg/webexe/owa/aus_subj_cont.main

(obs om inte aktuell termin finns inlagd, välj kurser utifrån listan för samma tidsperiod föregående år).

Frågor skickas till exp@kol.su.se. Skriv Singapore i ämnesraden.