- De föreslagna projekten ska bedriva excellent forskning inom något av SSF:s prioriterade verksamhetsområden; ICT, livsvetenskap eller materialforskning. Härigenom ska Sveriges framtida konkurrenskraft stärkas, säger Lars Hultman, vd vid SSF.

Bidraget löper under fyra till fem år och SSF räknar med att bevilja åtta projekt 2,5 miljoner kronor vardera. Institutet och lärosätet förutsätts finansiera vad som därutöver krävs för ett väl fungerande projekt.

Satsningen gäller personer som ännu inte är antagna till forskarutbildning. Det ska finnas två väl meriterade personer som handleder doktoranden under bidragsperioden, en vid lärosätet och en vid institutet. Handledaren vid institutet är sökande (skickar in ansökan och ansvarar för att den uppfyller kraven) och blir projektledare (ansvarar för rapportering till SSF) för beviljat projekt.

Sista ansökningsdag är 9 april 2018, kl. 14.00. Tidigaste projektstart kan beräknas till 2018-11-01 men ej senare än 2019-06-30.

Kontaktpersoner:

Forskningshandläggare Henry Wos, henryk.wos@strategiska.se, tel 073 - 358 16 71

Kommunikationschef Eva Regårdh, eva.regardh@strategiska.se, tel 073-358 16 68