Temat för 2014 är evolution. 

Torsdagen den 13 februari
Lokal: Siegbahnsalen, Ångströmlaboratoriet

Celsiusföreläsningen:
14.00: The Birth of the Universe 
George Efstathiou, professor i astrofysik, universitetet i Cambridge, England

Linnéföreläsningen:
15.30: Paleofantasy: What Our Evolutionary Past Really Tells Us About Modern Life
Marlene Zuk, professor i evolutionsbiologi, University of Minnesota, USA

 

***


Fredagen den 14 februari
Lokal: Ekmansalen, Evolutionsbiologiskt centrum

Tvärvetenskapligt symposium kl. 09:30 - 15:00

Kom och lyssna till forskare från en rad olika ämnen och vetenskapsområden som presenterar varierande perspektiv på evolution.

Under den avslutande diskussionen har åhörarna tillfälle att ställa frågor.

Fri entré.

Även om ingen registrering krävs, är vi tacksamma om ni meddelar ert intresse att komma på symposiet liksom symposiets efterföljande fika. Anmälan sker via denna länk


Samtliga programpunkter hålls på engelska.

För mer information, se http://www.teknat.uu.se/research/celsius-linnaeus

Varmt välkommen!

Celsius-Linnékommittén
Uppsala universitet