Här är några smakprov från bloggar och rapporter

"Tyvärr var 'plan A'-positionen redan upptagen - av ett isberg."
- Anna Wåhlin, Amundsenhavet 2011/12

"Even though cloudy and the temperature only 7 °C, it was time for a bath this late afternoon, though not in the river as at previous occasions. I made me the luxury of warming up a bucket full of water. With that and a good washing sponge you come far (believe me!)."
- Per Möller, Tajmyr 2010

"För att bättre förstå de marsianska bäckravinerna har vi påbörjat en studie av bäckraviner på Svalbard. Där förekommer bäckraviner som till utseendet är slående lika dem man har sett på Mars. Detta, tillsammans med det kalla polarklimatet, gör att vi tror oss kunna anta att Svalbard utgör en skälig analog för Mars."
- Ella Carlsson, Svalbard 2008

"Polyniorna är näringsrika 'oaser' som fungerar som tillflyktsplatser för små och stora djur, och har ofta en bredd på hundratals mil. Genom fjärranalys har man konstaterat att Amundsenpolynian har högst biologisk produktivitet av alla polynior i Antarktis."
- Kuria Ndungu, Amundsenhavet 2010/11

"På grund av hål i det skyddande ozonlagret, och den därmed ökade UVB-strålningen är den antarktiska kontinenten ytterst lämpad för att studera UV-strålningens effekter på naturliga marina samhällen."
- Angela Wulff, Antarktiska halvön 2004

"Witnessing this diversity in methods and spatial scales - from the hands-on and local to the remote and global - led me to reflect on my own approach to assessing Arctic futures from a historical and political standpoint."
- Eric Paglia, Svalbard 2012

"Vårt studieområde är Tavvavuoma i norra Lappland, ett av de områden i Sverige med mest permafrost nedanför fjällen. Här kan en ganska liten uppvärmning innebära att permafrosten tinar, eftersom permafrosten är nära 0 °C."
- Ylva Sjöberg, Tavvavuoma 2012

Polarforskningsportalen