NASA NASA

Översiktskurs i astronomi   

7,5 hp | Måndagkvällar | Kursstart 15 januari

Denna kurs ger en bred översiktsbild av astronomins olika delar, från solsystemet till galaxer och universums födelse. Den behandlar också astronomins vetenskapliga arbetssätt.

studieinfo@astro.su.se , 08 - 5537 86 50, www.astro.su.se             

SÖK KURSEN HÄR   
 

Snowball Earth-hypotensen

7,5 hp | Måndagkvällar | Kursstart 15 januari

Kursen handlar om ett flertal världsomfattande - s.k. ”snowball” - glaciationer som antas ha skett för 600-750 miljoner år sedan (Neoproterozoikum). Du dig om de geologiska processer som styr Jordens klimat samt orsakerna bakom extrema klimathändelser. En tredagars exkursion till Islay, Skottland under våren 2018 ingår.

www.geo.su.se/snowball                                                                 

SÖK KURSEN HÄR
 

NASA, ESA
NASA, ESA, S Beckwith

Modern kosmologi

7,5 hp | Tisdagkvällar | Kursstart 16 januari

Här tittar vi på vårt universum i helhet: vad finns det för stöd för Big Bang-teorin och universums expansion? Vad är den kosmiska bakgrundsstrålningen? Kan vi säga något om universums framtid? Vi tittar också på fenomen som mörk materia och mörk energi, den kosmologiska avståndsskalan, galaxer samt berör sambandet mellan universums struktur och partikelfysik.

studieinfo@astro.su.se , 08 - 5537 86 50, www.astro.su.se              

SÖK KURSEN HÄR
 

Livets molekyler

7,5 hp | Tisdagkvällar | Kursstart 16 januari

Kursen handlar om den levande cellens molekyler och kemi, DNAs betydelse för arkeologiska och kriminaltekniska metoder, och proteinernas fascinerande roll. Proteiners utseende och form har stor betydelse för att vi ska få funktionsdugliga celler. Vad händer när det blir fel? Kursen ges i form av en föreläsningsserie med laborationsinslag av världsledande forskare vid institutionen.

exp@kol.su.se, 08 - 16 37 30                                                 

SÖK KURSEN HÄR
 

Jordens klimat och klimatförändringar

7,5 hp | Tisdag- och torsdagkvällar | Kursstart 24 januari

Jordens klimat och dess utveckling är ett aktuellt och viktigt ämne. Med denna orienteringskurs vill vi ge dig en djupare inblick i dessa frågor. Du får bl.a. kunskap om de processer som har betydelse för klimatet och om hur klimatmodeller är uppbyggda. Vi belyser också problemet att skilja av människan skapade klimatförändringar från naturliga klimatvariationer.

studentexp@misu.su.se, 08 - 16 24 12, www.misu.su.se              

SÖK KURSEN HÄR
 

Grundämnenas upptäckt

7,5 hp | Tisdagkvällar | Kursstart 20 mars

Kursen ger dig historien bakom upptäckterna av ett flertal grundämnen (t ex litium, yttrium och ytterbium) i närheten av Stockholm (Ytterby, Utö) med fokus på de geologiska förutsättningarna för grundämnenas förekomster samt hur de nya grundämnena separerades. En tvådagars exkursion till Utö i slutet av maj 2018 ingår.

www.geo.su.se/grundamnen                                                           

SÖK KURSEN HÄR
 

Livets utveckling

7,5 hp | Tisdagkvällar | Kursstart 6 februari

En kurs för dig som är intresserad av vår djur- och växtvärlds utveckling - från de första bakterierna, via käklösa fiskar, dinosaurier och små insektsätare fram till “kronan på verket”, vi människor.  En tredagars exkursion till Gotlands siluriska revformationer under våren/sommaren 2018 ingår.

www.geo.su.se/livetsutveckling                                                      

SÖK KURSEN HÄR
 

Jorden och universums framtid

7,5 hp | Onsdagkvällar | Kursstart 17 januari

Kursen behandlar astronomiska processer och objekt som kan inverka på jordelivet och den framtida utvecklingen av universum i stort t.ex. asteroid-/kometkollisioner, utbrott på solen, supernovor och gammablixtar, solens utveckling och dess plats i Vintergatan.

studieinfo@astro.su.se , 08 - 5537 86 50, www.astro.su.se              

SÖK KURSEN HÄR
 

Jordbävningar

7,5 hp | Onsdagkvällar | Kursstart 17 januari

En kurs om jordbävningar i olika plattektoniska miljöer, hur och varför de sker, hur de mäts med Richterskalan samt hur de är kopplade till andra naturkatastrofer som vulkanutbrott, jordskred och tsumanis, och möjligheterna att förutsäga dem. En veckas exkursion till Island strax efter midsommar 2018 ingår.

www.geo.su.se/jordbavningar                                                         

SÖK KURSEN HÄR
 

Trädgårdens biologi

7,5 hp | Onsdagkvällar | Kursstart 17 januari - 23 maj

Kursen ger en förståelse av hur trädgårdens växter fungerar och samspelar med omgivningen. Den omfattar föreläsningar där forskare ger en vetenskaplig bakgrund till trädgårdsskötsel.

Birgitta.akerman@su.se, 08 - 16 40 70, www.big.su.se                 

SÖK KURSEN HÄR
 

Hjärnas och kroppens läkemedel

7,5 hp | Onsdagkvällar | Kursstart 17 januari

Kursen beskriver de molekylära mekanismerna med vilka läkemedel och andra farmakologiskt aktiva substanser verkar på hjärnan och kroppen och hur dessa mekanismer leder fram till den kliniska effekten.

anna-lena.strom@neurochem.su.se, 08-16 12 67                          

SÖK KURSEN HÄR
 

Öknar

15 hp | Onsdagkvällar | Kursstart 7 februari

En kurs som visar att öknar inte bara är sand och extrem hetta. Du får veta hur och varför öknar bildas, vi diskuterar problematiken med ökenspridning och om hur djur och växter anpassat sig till dessa extrema miljöer. En 11-dagars exkursion under september 2018 till västra USA och dess nutida och fossila öknar ingår.

www.geo.su.se/oknar                                                                      

SÖK KURSEN HÄR
 

Världens vulkaner

7,5 hp | Torsdagkvällar | Kursstart 1 februari

En kurs om vulkanism och vulkaner, var och varför vulkaner finns, varför vissa vulkaner är explosiva medan andra långsamt pumpar upp het magma och om hur vulkanismen förändrar vår värld. En veckas exkursion till den vulkaniska ögruppen Azorerna under våren/sommaren 2018 ingår.

www.geo.su.se/varldens_vulkaner                                                 

SÖK KURSEN HÄR