Datum: 15 januari 2013 13:00 - 15 januari 2013 19:29
För femtio år sedan publicerades vetenskapshistorikern Thomas Kuhns bok ”The Structure of Scientific Revolutions” – en av de mest citerade och omdebatterade böckerna i modern tid. Detta banbrytande verk lanserade begrepp som ”normalvetenskap” och ”paradigmskifte” och ställde invanda modeller för hur vetenskaplig kunskap utvecklas på ända. Inom den forskningspolitiska debatten varnas idag ofta för att svensk forskning i allt mindre utsträckning bidrar till vetenskapliga genombrott.
 
Datum: tisdagen 15 januari 2013
Tid: ca kl. 13.00 – 17.30
Plats: Beijersalen, Kungl. Vetenskapsakademien (KVA), Lilla Frescativägen 4A, Stockholm
Arrangör: Sveriges unga akademi
Föranmälan: Deltagande är kostnadsfritt men föranmälan krävs (sista anmälningsdag är 8 januari 2013).
Efter seminariet bjuds det på dryck, tilltugg och fortsatta diskussioner.
 
Vad karaktäriserar ett vetenskapligt genombrott?
Men vad karaktäriserar egentligen ett vetenskapligt genombrott och under vilka förhållanden uppstår de?
I seminariet presenterar bl.a. Sven Widmalm och Christer Nordlund Kuhns bidrag och diskuterar hur vi ser på det idag, ett halvt sekel senare. Ledamöter i Nobelkommittérna samtalar om hur man bedömer och värderar olika forskningsupptäckter. Gunnar Öquist presenterar en ny utredning om tillståndet för svensk forskning och hur man i olika europeiska länder försökt skapa en grogrund för vetenskapliga genombrott. Ledamöter i Sveriges unga akademi ger exempel på hur genombrott kan se ut i olika vetenskapliga discipliner.