Under torsdagen 5 oktober uppkom tekniska problem med valen till de humanistiska, naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga fakultetsnämnderna. Torsdagens val till Områdesnämnd stängdes därför och de röster som avgetts under torsdagen betraktas som ogiltiga. Nya valsedlar har skickats ut under fredagen 6 oktober och valet pågår som tidigare planerat till och med 12 oktober.

Observera att den som röstat under torsdagen kommer att behöva rösta på nytt när de nya valsedlarna går ut.