Valet har genomförts via elektronisk röstning 30 september - 7 oktober 2020. 274 (varav 271 giltiga) av 587 röstberättigade röstade, vilket ger ett totalt valdeltagande om 47 %.

236 personer röstade för valberedningens förslag och 35 personer röstade blankt. 

Valförsamlingen har sålunda och i enlighet med valberedningens förslag föreslagit* och rektor har nu fattat beslut om att till dekanus och prodekanus utse:

 • professor Henrik Cederquist som vicerektor och ordförande i Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika dekanus och ordförande i Naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • professor Lena Mäler som vice ordförande i Områdesnämnden för naturvetenskap tillika prodekanus och vice ordförande i Naturvetenskapliga fakultetsnämnden

Valförsamlingen har sålunda och i enlighet med valberedningens förslag valt:

 • professor Joakim Edsjö som ordförande i Grundutbildningsberedningen och ledamot i områdesnämnden
 • professor Alasdair Skelton som personlig suppleant för Grundutbildningsberedningens ordförande i områdesnämnden och vice ordförande i Grundutbildningsberedningen

för den Biologiska sektionen valt:

 • professor Catarina Rydin som sektionsdekan
 • professor Niclas Kolm som vice ordförande
 • professor Eva Sverremark Ekström som ledamot
 • professor Mattias Mannervik som gruppsuppleant

för Sektionen för geo- och miljövetenskaper valt:

 • professor Martin Jakobsson som sektionsdekan
 • professor Regina Lindborg som vice ordrörande
 • professor Christina Ruden som ledamot
 • universitetslektor Gustaf Hugelius som gruppsuppleant

för den Kemiska sektionen valt:

 • professor Berit Olofsson som sektionsdekan
 • professor Erik Lindahl som vice ordförande
 • professor Lennart Bergström som ledamot
 • professor Martin Högbom som gruppsuppleant

för Matematisk-fysiska sektionen valt:

 • professor Tom Britton som sektionsdekan
 • professor Annica Ekman som vice ordförande
 • universitetslektor Iben Christiansen som ledamot
 • professor Göran Östlin som gruppsuppleant

 

* dekanus och prodekanus utses genom särskilt beslut av rektor.