Filmen är 9 minuter lång.

https://www.youtube.com/watch?v=q4jQ24hyrsc&feature=youtu.be

 

Illustration NASA