Länk till artikeln i DN

För 8 år sen deltog den då 18-åriga Johanna Fyrvald i fakultetens forskarskola för gymnasiet. Hon hade fått i uppgift att ta med sig ett dricksvattenprov från kranen hemma i Tullinge. Provsvaren visade skyhöga halter av ett toxiskt ämne, PFOS (perfluoroktansulfonat)PFOS bryts inte ned i naturen, är reproduktionsstörande och giftigt för vattenlevande organismer.

Johanna var så övertygad om att hon hade gjort något fel att hon hämtade nytt vatten från kranen. Provsvaren visade samma sak igen. Även handledaren för sommarkursen, forskaren Marko Filipovic, blev förvånad över de höga halterna. 

PFOS-halterna låg under nivån som ansågs utgöra en hälsorisk, men Botkyrka kommun valde att vidta en försiktighetsåtgärd och Tullinge vattenverk stängde ner. Åtta år senare är verket fortfarande stängt.

Orsaken till föroreningarna var att släckningsskum hade används vid brandövningar i området under lång tid och att giftet från skummet hade lagrats i marken inom tullinge vattenskyddsområde.