Isbrytaren Oden
Isbrytaren Oden

Havsbotten i sig går att dela in i flera områden varav kontinentalsockeln är den del av havsbotten som utgörs av kontinentalplattan, det vill säga den del av kontinenten som är dränkt av havet.  Enligt FN:s havsrättskonvention (United Nations Conference on the Law of the Sea, UNCLOS), har kustländerna rätt att sträcka ut en ekonomisk zon utanför sina territorialområden. Inom den ekonomiska zonen har landet rätt till havets resurser, till exempel fisket.  Rätten till resurser på och under havsbotten kan sträckas längre än den ekonomiska zonen om nationen kan visa att landets kontinentalsockel sträcker sig längre ut än den ekonomiska zonen, det vill säga längre ut än 200 sjömil från kusten.

Läs hela artikeln i Polarnytt