Se det inspelade föredraget: www.su.se/play 

tångföredrag
 
Föredrag 1: För salt, för sött, för mörkt, för blött – att leva i Östersjön
Lena Kautsky, professor i marin ekologisk botanik och tångexpert vid Stockholms universitet, berättar om Östersjöns växtvärld – hur tång och andra växter anpassat sig till livet i vattnet och hur nya arter uppstår.
 
Lena Kautskys forskning är inriktad på studier av blåstångens ekologi och hur den påverkas av övergödning och miljögifter i Östersjön. Nu aktuella forskningsfrågor rör vad som styr den biologiska mångfalden på växtklädda bottnar kring våra kuster och vilka viktiga varor och tjänster dessa ekosystem producerar.
Lena Kautsky var i många år föreståndare för Stockholms universitets marina forskningscentrum med Askölaboratoriet och har varit engagerad i dess arbete ända sedan starten 1989. Från och med 2013 heter det Östersjöcentrum. Lena Kautsky finns kvar i organisationen som vetenskaplig rådgivare och ledningsstöd.
Föredrag 2: Sillgrisslan – havets budbärare
Jonas Hentati-Sundberg, doktorand vid Stockholms universitet, berättar om hur sillgrisslor kan hjälpa oss att förstå förändringar i Östersjöns ekosystem.

Jonas Hentati-Sundberg studerar långtidsförändringar i Östersjön. Studierna handlar dels om sillgrisslor – fiskätande havsfåglar som visat sig vara användbara som indikatorer på förändringar under havsytan – dels om kopplingen mellan fiske och Östersjöns ekosystem. Han har jobbat drygt tio år med fältarbete på Stora Karlsö, Östersjöns största havsfågelkoloni, och genomför nu sin doktorandutbildning på Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet.
Under vinjetten Vetenskap för vetgiriga samarbetar Stockholms universitet med Stockholms stadsbibliotek. Tillsammans erbjuder vi öppna föreläsningar i aktuella ämnen där publiken även kan ställa frågor och samtala med forskarna.