Stockholms universitet beviljades 37 ansökningar (31 projektbidrag och 6 etableringsbidrag); totalt 126 424 000 kr. Detta innebär att Stockholms universitet ligger på fjärde plats bland medelsförvaltarna.

Forskare från 16 institutioner beviljades bidrag. Några av dessa institutioner beviljades flera bidrag. Bland dessa kan nämnas Fysikum (6 bidrag), Zoologiska institutionen (5 bidrag) och Institutionen för material- och miljökemi (4 bidrag).

I den bifogade excelfilen finns uppgift om samtliga SU-forskare och deras projekt.