Fyllnadsval genomförs

Kemiska sektionens valförsamling för Områdesnämnden 2015 – 2017 har till Områdesnämnden för naturvetenskap valt professor Berit Olofsson till vice ordförande för kemiska sektionen. Kopia av valprotokoll bifogas.