Från 2016 och framåt har IVA lanserat en franchisemodell - M4R 2,0 - där deltagande universitet tar på sig ansvaret för att driva projektet med stöd från IVA.

År 2017 satsar Stockholms universitet på att köra programmet i eget regi med hemvist på Innovationskontoret vid Samverkansavdelningen.

Utvärderingen av programmet 2015 visade att både mentorerna och forskarna som deltog betygsatte programmet med 9,3 på en 1-10 gradig skala. Tidigare deltagare i Mentor4research vittnar om hur mycket programmet har betytt för dem.

– Jag har blivit en mycket tuffare förhandlare och bättre på att öppet hantera konflikter, säger Erik Lindahl, professor vid Institutionen för biokemi och biofysik.

– Jag har lärt mig prata ett nytt språk, vilket har fått mig att lyckas bättre med att nå ut och i ansökningsförfarandet, säger Maria Greger, docent vid Institutionen för ekologi miljö och botanik.

Målet med programmet är att långsiktigt skapa relationer som får forskare att öka samverkan med det omgivande näringslivet och därmed öka nyttiggörandet av forskning. I programmet matchas innovativa forskare med mentorer; näringslivstoppar, vd:ar och andra höga chefer från näringslivet.

Forskare och mentorer träffas vid månadsvisa möten och även vid större gemensamma träffar. Arbetet följer en etablerad metod med avsikt att öka forskarens insikter kring och förståelse för näringsliv och kommersialisering. Forskaren som anses ha utvecklats mest under programmet tilldelas ett stipendium på 100,000 kronor av IVA.

Vem kan söka?

Programmet är gratis och forskare från alla discipliner och positioner är välkomna att söka till programmet (dock ser vi gärna att sökande har kommit minst halvvägs igenom en forskarutbildning). Ingen tidigare erfarenhet eller kunskap om forskningskommersialisering krävs. Sökande måste dock ha ett genuint intresse för tillämpning, kommersialisering och nyttiggörande av deras forskningsresultat.

Särskilda krav:

• Sökande måste vara anställd vid Stockholms universitet under hela 2017 kalenderåret.

•Sökande måste ha ett genuint intresse för att arbeta nära och öppet med en mentor från privatsektor.

• Sökande måste vara beredd på att ägna tid och energi till programmet (cirka två timmar per vecka i 11 månader).

Ansökan

Ansökningar tas emot 3-31 oktober 2016. Programmet löper sedan jan/feb 2017-nov/dec 2017.

När kan jag ansöka?

Utlysningen för Mentor4Research öppnar klockan 12 den 3 oktober och stängs den 31 oktober 2016.

Hur kommer ansökningar att utvärderas?

Forskare med ett genuint intresse för kommersialisering och samverkan med näringslivet i stort sökes. Ingen tidigare erfarenhet eller kunskap om kommersialisering krävs.

Behöver du mer information?

• Erica Öjermark Strzelecka, tel: 08 16 3903 eller e-post: erica.ojermark@su.se

• Klas Magnusson, tel: 08 12 076793, eller e-post: klas.magnusson@su.se