Projektet Forskarhjälpen leds av Nobelmuseet och finansieras av Stiftelsen för Strategisk Forskning och erbjuder en tydlig möjlighet för universitet och högskola att samverka med skolor och ungdomar . Lärare och högstadieelever får delta i ett forskningsprojekt, i syfte att skapa intresse och förståelse för forskning, och forskarna får assistans i sitt arbete.

Projektet sträcker sig över ett år med ett första uppstartsmöte i slutet av januari 2018 och en avslutande utvärdering i januari 2019. Beroende på forskningsuppgift motsvaras arbetsbelastningen av ca en halvtidstjänst för en post-doc (med motsvarande ersättning) med arbetstoppar under mars–maj och september–november. Uppemot 1000 elever (från ca 30 skolor) brukar delta varje år, och eleverna gör allt arbete i klassrummet och i sitt närområde.

Arbetet innebär bl a utarbetande av ett informationskompendium om forskningsuppgiften (bakgrund, instruktioner, ev protokoll), se tidigare kompendium DNA-jakten

Har du frågor? Tveka inte att kontakta oss!

Johan Gómez de la Torre, tidigare medverkande forskare i Guldjakten johangomezdelatorre@ssci.se, Pernilla Wittung Stafshede, prof vid kemisk biologi, Chalmers, vetenskaplig rådgivare, pernilla.wittung@chalmers.se, Paulina Wittung Åman, pedagogiskt ansvarig paulina.wittung.aman@nobelmuseum.se, Anna Johanna Lindqvist Forsberg, projektledare forskarhjalpen@nobelmuseum.se 

www.forskarhjalpen.se

Anmäl ditt intresse via länken här senast den 24 november