Stockholms universitet är provanordnare för högskoleprovet i Stockholms län, och ansvarar för genomförandet av provet. Vid vårens högskoleprov behöver vi provledare som leder provet i varje provlokal och ansvarar för att provet genomförs på ett korrekt sätt.

Vi har även behov av andra personalkategorier med andra arbetsuppgifter.

Vid höstprovet 2018 var det drygt 17 000 anmälda provdeltagare i länet och cirka 900 personer arbetade på något av de 35 provställena runt om i Stockholm.

Provledarens arbetsuppgifter

Provledaren ansvarar för:

  • att provet genomförs korrekt och att reglerna och föreskrifterna följs
  • att ge provdeltagarna tydlig och korrekt information innan provet börjar och inför varje provpass
  • att leda provdeltagarna genom provets olika moment och se till att schemat följs
  • att genomföra legitimationskontroller under provdagen
  • att provmaterial hanteras korrekt
  • att vara väl insatt i sin roll och sina arbetsuppgifter.

Arbetstiden är kl 07.15–16.45, alltså 8 timmar och 30 minuter. Du har inte betalt under lunchen. Timersättning för provledaren är 302,40 kr. I beloppet ingår semesterersättning. Reseersättning utbetalas ej.

Obligatoriskt utbildningstillfälle

Du som är intresserad av att arbeta under provdagen är välkommen att fylla i intresseformuläret (bifogad fil längst ned på sidan) och mejla tillbaka till hp.personal@su.se.

För att få arbeta vid högskoleprovet måste du delta i ett utbildningstillfälle. Utbildningen är cirka 2 timmar och ges vid flera tillfällen på kvällstid innan provet. Ersättning utgår för utbildningen.