Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar sammanlagt 72 miljoner på två forskargrupper vid Stockholms universitet. De prestigefyllda anslagen går till forskning om supernovor och cellernas energifabriker.

Läs mer om projekten