Syftet med det nya forskningsprogrammet Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability är att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle genom nya och förbättrade material och tillverkningsprocesser, vilka också ska möjliggöra bättre teknologi för framtidens energisystem och bekämpning av föroreningar och giftiga utsläpp.

Upcycling

Se filmen om det nya forskningsprogrammet, producerat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Cirka 8 minuter in i filmen får vi följa Aji Mathew och hennes forskarteam i jakten på att ta återvinning ett steg vidare mot framtiden. I en kemisk process bryts gamla tygrester ner för att frigöra cellulosa som går att använda till nya material. Aji´s team använder redan liknande nanocellulosa när de 3D-printar en ny typ av vattenfilter. Nanomaterialet är så litet att det kan fånga upp mikroplaster och kemikalier som förorenat vattnet.