Områdesnämnden fattar beslut rörande många olika ämnesområden. Innan ett beslut kan tas sker beredning av ärendet i någon av fakultetens beredningar och arbetsgrupper. Via länkarna nedan hittar du information om varje grupps arbete och kontaktuppgifter till dess ledamöter.

Sektionsberedningar