Exempel på frågor som diskuteras är grundutbildningen, forskarutbildningen, ekonomi och lokaler. Beredningen förbereder även ärenden inför fakultetsnämndens sammanträden. Sektionsberedningarna sammanträder två veckor före nämndens sammanträden.

Beredningen består av minst en lärarrepresentant per institution. Dessutom får studentkåren, inom varje sektion, utse en student från grundutbildningen och en representant från forskarutbildningen för att föra deras talan.

Ledamöter

Sören Nylin, ordförande, Zoologiska institutionen
Catarina Rydin, vice ordförande, DEEP
Björn Birgersson, sekreterare, Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG)
Ann-Kristin Östlund Farrants, Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG)
Jessica Slove Davidsson, Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG)
Linda Laikre, Zoologiska institutionen
Bengt Karlsson, Zoologiska institutionen
Niclas Kolm, Zoologiska institutionen
Per Ljungdahl, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut
Ann-Beth Jonsson, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut
Ove Eriksson, Institutionen för ekologi, miljö och botanik
Clare Bradshaw, Institutionen för ekologi, miljö och botanik
Sara Rydberg, Institutionen för ekologi, miljö och botanik
Karl Gotthard, Zoologi (Forskarskolorna)
Claes Andreasson, MBW (Forskarskolorna)
Jon Norberg, Stockholm Resilience Centre
Tina Elfwing, Östersjöcentrum
Sam Okret, Nutrition
Lovisa Lundholm (Young Faculty)
Eva Sverremark Ekström, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut
Mattias Mannervik, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut
Suppleant
Line Gordon, Stockholm Resilience Centre

Studeranderepresentant

Vakant