Efter avlagd doktorsexamen och kompletterande vetenskaplig och pedagogisk kompetens har du som forskare möjlighet att antas som docent vid fakulteten. Sådana ansökningar granskas och bedöms av docentberedningen. Fakultetsnämnden kan anta docenter efter förslag från beredningen.

Ordförande:
Tom Britton, Matematiska institutionen

Matematik-fysik
Ordinarie

Gunilla Svensson, Meteorologiska institutionen
Suppleant
Edward Mörtsell, Fysikum

Kemi
Ordinarie

Mats Johnsson, Institutionen för material- och miljökemi
Suppleant
Belen Martin-Matute, Organisk kemi

Biologi
Ordinarie

Peter Hambäck, Institutionen för ekologi, miljö och botanik
Suppleant
Anna-Lena Spetz, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

Geo-miljövetenskap
Ordinarie

Victoria Pease, Institutionen för geologiska vetenskaper
Suppleant
Stefan Wastegård, Institutionen för naturgeografi

Kanslistöd:
Mikael Stenberg, utredare

Studeranderepresentanter:
Ordinarie: Eike Müller
Suppleant: Konstantina Dachlythra