Beredningar & arbetsgrupper

Grundutbildningsberedningen - GB

Fakultetsnämnden har till uppgift att besluta i en mängd frågor som rör grundutbildning inom fakultetens ämnesområden. Nämnden har beslutat att en grundutbildningsberedning, GB, ska förbereda dessa frågor inför nämndens sammanträden.

Frågor som behandlas av GB

Bland de frågor som regelbundet behandlas av GB märks främst förslag från institutionsstyrelserna om nya eller reviderade kurs- och utbildningsplaner. Till beredningens uppgifter hör också att följa upp verksamheten vid institutionerna genom att följa ansökningssiffror, antal antagna och registrerade på olika utbildningar, genomströmning samt resultaten i form av HÅS (antal helårsstudenter) och HÅP (antal helårsprestationer). Beredningen tar också fram förslag till olika riktlinjer gällande utbildning på grundnivå och avancerad nivå, t.ex. etiska riktlinjer och kompletterande föreskrifter för examination.
Under 2016-2017 genomfördes en projekt, som syftade till att öka internationaliseringen av utbildningen på grund- och avancerad nivå. Projektrapport internationalisering (148 Kb)
 

GB under året

Beredningsgruppen sammanträder sex gånger per år utöver detta arrangeras även ett diskussionsmöte samt en grundutbildningskonferens per läsår. GB arrangerar också studierektorsmöten där det ges information om aktuella händelser inom universitetet och vad som är på gång inom fakulteten.

Datum för sammanträden under hösten samt datum för inlämning av kursplaner:

Omgång 1
GB 17 augusti. Sista datum för inlämning av kursplaner 29 maj

Omgång 2
GB 28 september. Sista datum för inlämning av kursplaner 21 augusti

Omgång 3
GB 9 november. Sista datum för inlämning av kursplaner 2 oktober
 

GB:s sammansättning

Ordförande

Joakim Edsjö, Fysikum

Vice ordförande

Alasdair Skelton, Institutionen för geologiska vetenskaper

Matematisk-fysiska sektionen

Ordinarie

Åsa Larsson, Fysikum
Samuel Lundqvist, Matematiska institutionen
Kerstin Pettersson, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)

Gruppsuppleant

Martin Sköld, Matematiska institutionen

Kemiska sektionen

Ordinarie

Arnold Maliniak, Institutionen för material- och miljökemi
Anna-Lena Ström, Institutionen för biokemi och biofysik

Gruppsuppleant

Sue-Li Dahlroth, Institutionen för material- och miljökemi

Biologiska sektionen

Ordinarie

Ann-Kristin Östlund Farrants, Institutionen för Institutionen för Molekylär Biovetenskap, Wenner-Grens institut
Jessica Slove Davidsson, Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG)

Gruppsuppleant

Birgitta Åkerman, Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG)

Sektionen för geo- och miljövetenskaper

Ordinarie

Jerker Jarsjö, Institutionen för naturgeografi
Alasdair Skelton, Institutionen för geologiska vetenskaper

Gruppsuppleant

Ann-Kristin Eriksson Wiklund, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi

Lärarutbildningsberedningen

Ordförande

Björn Birgersson, Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG)

Studentrepresentanter

Ordinarie

Sebastian Nordlund
Mona Adler Ring
Linnea Bylund Andersson

Gruppsuppleant

Christina Lindström, studiebevakare

Kanslistöd

Carl-Johan Högberg, utbildningsledare
Karin Reuterswärd, utbildningsledare
Faezeh Khalaji, handläggare
Kristina Öberg, utbildningssamordnare

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Postadress

Områdeskansliet för naturvetenskap
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm, Sweden

Besöksadress

Områdeskansliet för naturvetenskap
Universitetsvägen 10 A
Södra huset, A3
Stockholms universitet

Hitta till oss

Fakturafrågor

Ewa Lach
Tel nr 08-16 25 25
E-post: ewa.lach@su.se

E-post och telefonnummer till:

Presentation Naturvetenskapliga området 2020

I Naturvetenskapliga områdets presentation kan du bland annat läsa om områdets övergripande mål, ekonomi och vilka som utgör ledningen.

Presentation av naturvetenskapliga området 2020 (252 Kb)

Kan också beställas genom Lina Enell, lina.enell@su.se