Exempel på frågor som diskuteras är grundutbildningen, forskarutbildningen, ekonomi och lokaler. Beredningen förbereder även ärenden inför fakultetsnämndens sammanträden. Sektionsberedningarna sammanträder två veckor före nämndens sammanträden.

Beredningen består av minst en lärarrepresentant per institution. Dessutom får studentkåren, inom varje sektion, utse en student från grundutbildningen och en representant från forskarutbildningen för att föra deras talan.

Ledamöter

Berit Olofsson, ordförande, Institutionen för organisk kemi
Niklas Hedin, vice ordförande, Institutionen för material- och miljökemi
Lennart Bergström, Institutionen för material- och miljökemi
Daniel Daley, Institutionen för biokemi och biofysik
Sue-Li Dahlroth, Institutionen för material- och miljökemi
Gunnar Svensson, Institutionen för material- och miljökemi
Xiadong ZOU, Institutionen för material- och miljökemi
Arnold Maliniak, Institutionen för material- och miljökemi
Lena Mäler, Institutionen för biokemi och biofysik
Einar Hallberg, Institutionen för biokemi och biofysik
Martin Högbom, Institutionen för biokemi och biofysik
Arne Elofsson, Institutionen för biokemi och biofysik
Anna‐Lena Ström, Institutionen för biokemi och biofysik
Göran Widmalm, Organisk kemi
Pher Andersson, Organisk kemi
Kalman Szabo, Organisk kemi
Cynthia de Wit, Institution för miljövetenskap och analytisk kemi

Kanslistöd

Katariina Kiviniemi Birgersson, kanslichef

Studeranderepresentant

Riccardo Diamanti