Fakulteten har fyra lärarförslagsnämnder, en för varje sektion. De bereder läraranställnings- och befordringsärenden inför fakultetsnämndens eller rektors beslut. Vid tillsättning av högre läraranställningar ordnar lärarförslagsnämnderna i samråd med sakkunniga i ärendet provföreläsningar och intervjuer med de främsta kandidaterna.
 

Matematisk-fysiska sektionen

Ordinarie ledamöter

Tom Britton, ordförande, Matematiska institutionen
Garrelt Mellema, vice ordförande, Institutionen för astronomi
Eva Lindroth, Fysikum
Pavel Kurasov, Matematiska institutionen

Gruppsuppleanter

Lars Alvestad, Matematiska institutionen
Jan Conrad, Fysikum
Maria André, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)
Johan Nilsson, Meteorologiska institutionen 

Studentrepresentanter

Ordinarie: Carolina Fransson, carolina.fransson@math.su.se
Ordinarie: Kajsa-My Blomdahl, kajsamy.blomdahl@fysik.su.se;

 

Kemiska sektionen

Ordinarie ledamöter

Lennart Bergström, ordförande, Institutionen för material- och miljökemi
Berit Olofsson, vice ordförande, Institutionen för organisk kemi
Martin Ott, Institutionen för biokemi och biofysik
Gunnar Svensson, Institutionen för material- och miljökemi

Gruppsuppleanter

Aji Mathew, Institutionen för material- och miljökemi
Erik Lindahl, Institutionen för biokemi och biofysik
Pher Andersson, Institutionen för organisk kemi
Martin Högbom, Institutionen för biokemi och biofysik

Studentrepresentanter

Ordinarie: Nicklas Österlund, nicklas.osterlund@dbb.su.se
Ordinarie: Inna Ermilova, inna.ermilova@mmk.su.se
 

Biologiska sektionen

Ordinarie ledamöter

Sören Nylin, ordförande, Zoologiska institutionen
Catarina Rydin, vice ordförande, Institutionen för ekologi, miljö och botanik
Ann-Kristin Östlund Farrants, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut
Niclas Kolm, Zoologiska institutionen

Gruppsuppleanter

Neus Visa, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut
Ann-Beth Jonsson, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut
Peter Hambäck, Institutionen för ekologi, miljö och botanik
Kristoffer Hylander, Institutionen för ekologi, miljö och botanik

Studentrepresentanter

Ordinarie: Marcel Tarbier, marcel.sauerbier@scilifelab.se
 

Geo- och miljövetenskapliga sektionen

Ordinarie ledamöter

Barbara Wohlfarth, ordförande, Institutionen för geologiska vetenskaper
Magnus Breitholtz, vice ordförande, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi
Jerker Jarsjö, Institutionen för naturgeografi
Malin Kylander, Institutionen för geologiska vetenskaper

Gruppsuppleanter

Ian Cousins, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi
Per Holmlund, Institutionen för naturgeografi
Vicky Peace, Institutionen för geologiska vetenskaper
Anna Sobeck, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi

Studeranderepresentanter

Ordinarie: Roxana Cremer, Roxana.Cremer@aces.su.se
Ordinarie: Ines Rodriguez Leal, ines.rodriguezleal@aces.su.se


Vid ärenden om anställning av universitetslektor, biträdande lektor och professor utses sakkunniga. Dessa har närvaro- och yttranderätt vid lärarförslagsnämndens sammanträden. Personalorganisationernas representanter deltar likaledes med närvaro- och yttranderätt.