Samverkansberedningen består av ordförande, två ledamöter från varje sektion, infogruppens ordförande och en studeranderepresentant. 

Ordförande

Barbara Wolfarth, Institutionen för geologiska vetenskaper

Ma-fys sektionen

Annica Ekman, Meteorologiska institutionen
Wolf Geppert, Fysikum

Kemiska sektionen

Eva Sverremark Ekström, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut  
Joseph Samec, Institutionen för organisk kemi

Biologiska sektionen

Tina Elfwing, Östersjöcentrum
Catarina Rydin, Institutionen för ekologi miljö och botanik
Henrik Österblom, Stockholm Resilience Centre

Sektionen för geo- och miljö

Anna Sobek, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi
Ninis Rosqvist, Institutionen för naturgeografi

Samverkan inom utbildning för lärare

Cecilia Caiman, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Samverkan inom fortbildning för lärare

Jenny Olander, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik samt Kemilärarnas Resurscentrum 

Studentrepresentanter

Ordinarie: Pascal Maier