Samverkansberedningen består av ordförande, två ledamöter från varje sektion, infogruppens ordförande och en studeranderepresentant. 

Ordförande

Barbara Wolfarth, Institutionen för geologiska vetenskaper

Ma-fys sektionen

Annica Ekman, Meteorologiska institutionen
Wolf Geppert, Fysikum

Kemiska sektionen

Eva Sverremark Ekström, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut  
Joseph Samec, Institutionen för organisk kemi

Biologiska sektionen

Tina Elfwing, Östersjöcentrum
Catarina Rydin, Institutionen för ekologi miljö och botanik
Henrik Österblom, Stockholm Resilience Centre

Sektionen för geo- och miljö

Anna Sobek, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi
Ninis Rosqvist, Institutionen för naturgeografi

Samverkan inom utbildning för lärare

Per-Olof Wickman, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Samverkan inom fortbildning för lärare

Jenny Olander, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik samt Kemilärarnas Resurscentrum 

Studentrepresentanter

Ordinarie: Riccardo Diamanti, riccardo.diamanti@dbb.su.se